RUJUKAN

Lokman bin Hussein, Hashimah binti Muhmad,Sanif bin Sapa'at, Hasni bin Rais,  
Buku Teks Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 3.

Susan Manikam, Robaayah Hj. Abdul Wahab, Yong Ah Kow, Yaakob Amir, S. Sukumaran
Kemahiran Hidup Pilihan C, Ekonomi Rumah Tangga, Tingkatan 3

Yong Ah Kow, Yaakob Amir, S. Sukumaran
Kemahiran Hidup Pilihan A, Seni Perusahaan, Tingkatan 2

Ekonomi Rumah Tangga (Jahitan), Mata Jahitan Asas, Kursus Peningkatan Kemahiran Untuk Guru Kemahiran Hidup Sekolah Menengah Rendah, Anjuran Jabatan Pendidikan Perak